Software Abalar

Xa está dispoñible unha nova maqueta baseada nun sistema operativo Linux (Debian 8.5) válido para a maioría do equipamento enviado pola Xunta de Galicia, incluíndo as últimas dotacións. Esta imaxe non é válida para o equipamento das aulas do Proxecto Abalar dos centros públicos, xa que estes equipos están xestionados de xeito centralizado.
Ademais, esta maqueta non incorpora o software privativo, xa sexan drivers ou xeradores de recursos (NotePad, MultiClass, etc.) de encerados dixitais polo que, no caso de empregar esta imaxe para un equipo de aula e desexar empregar algunha destas ferramentas, será necesario descargar o sofware específico, privativo e correctamente licenciado do encerado dixital, ou empregar o driver e calibrador libres así como a ferramenta Open-Sankoré.
A maqueta, que non está restrinxida aos centros educativos, é libre e accesible, podendo escoller tres tipos de instalación: sinxela, avanzada e personalizada.
Tanto a descarga, como toda a documentación relacionada, así como as futuras revisións, estarán publicadas na Aula Abalar Aberta
Máis información:


 Sistema Operativos dos equipos Abalar